koorlandante.nl
Zin in zingen

REPETITIE TIJDEN:


Koor Landante repeteert elke woensdagavond van: 19.45 tot 21.15 uur in dorpshuis "Wapen van Reek" Nieuw Heijtmorgen 20 te Reek CONTRIBUTIE:


De Contributie bedraagt: € 150,-- per jaar, dit mag in een keer betaald worden maar ook in 2 termijnen.


Banknummer: NL77RABO0146325109  
MEEDOEN:

Heb je interesse, kom dan vrijblijvend meezingen ( maximaal 4x ) en de sfeer proeven. Dit kun je ook aangeven via het contact formulier.


Besluit je na enkele keren meezingen om lid te worden dan zal de dirigent een bescheiden stemtest afnemen om te bepalen in welke stemgroep je het beste past.LANDANTE BESTAAT UIT: 


Landante bestaat uit circa 28 leden waarvan 5 bestuursleden.


Voorzitter:                  Gerrie van Boxtel

Secretaris:                 Teeja Bogman

Penningmeester:      Peter Klievink

Lid:                              Eric van de Haar

Lid:                              Tonny van Casteren Daarnaast hebben we nog enkele werkgroepjes met wisselende samenstelling. 

Muziekgroep en activiteitengroep HUISHOUDELIJKE REGLEMENT LANDANTE:


1   Nieuwe leden mogen 4x proefzingen en dan beslissen of ze wel/niet lid willen worden.

2   Tijdens het proef zingen worden nieuwe leden gekoppeld aan een "maatje"vanuit dezelfde zangpartij die het nieuwe lid

wegwijs maakt.

3-  Na het proefzingen wordt er, in overleg met de dirigent, mogelijk een stemtest afgenomen om de juiste stemhoogte te

bepalen.

4-  Het (nieuwe) lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende repetitiejaar.

5-  De contributie bedraagt € 150,-- per jaar en kan in 1 (voor 1 okt.) of 2 termijnen (voor 1 okt. en voor 1 maart ) betaald 

worden.

6-  Het repetitiejaar loopt van september t/m juni. (juli en augustus zijn vakantiemaanden)

7-  Tijdens schoolvakanties is er geen repetitie.

8-  Afmelden voor een repetitie (of optreden) bij de voorzitter. (bij afwezigheid van de voorzitter bij een van de andere

bestuursleden)

9-   De muziekcommissie zorgt voor liedjesmappen (ook voor de nieuwe leden die proefzingen)

10- Liedjesmappen blijven in het bezit van Landante